Pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 Bapak ibu guru SMA IPIEMS mengadakan kegiatan Sosialisasi E rapor kurikulum merdeka dan persiapan PAS semester ganjil 2022/2023, hal tersebut sebagai wujud optimalisasi pelayanan SMA IPIEMS Kepada peserta didik SMA IPIEMS agar nantinya hasil pendidikan di SMA IPIEMS sesuai harapan. SMA IPIEMS Lados !!!