Dalam rangka memberikan layanan kepada peserta didik, SMA IPIEMS melaksanakan MoU kerjasama dengan STESIA Surabaya, salah satu kerjasama yang dijalin adalah bidang sarana prasarana dan studi lanjut untuk peserta didik ke jenjang pendidikan tinggi teruatama di kampus STESIA. oleh sebba itu jangan ragu pilih SMA IPIEMS Sebegai sekolah lanjutan tingkat menegah. SMA IPIEMS LADOS !!!